به گزارش موسسه‌ فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار، در صورت تعیین تکلیف بیمه‌‌ی دی و پا برجایی آن همانند سابق به عنوان بیمه‌ی پشتیبان بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنا به ایجاد هماهنگی و روندهای مناسب‌تری در سمت و سوی ساخت بستری پویاتر جهت عرضه‌ی خدمات به جامعه‌ی معزز ایثارگری، شد. تاکید ایثار در شکل‌گیری این هماهنگی پیرامون مباحث هم‌افزایی، استفاده از ظرفیت‌های متقابل در امور جاری با بیمه‌ی دی و ارتقای کیفی بدون ایجاد هماهنگی‌های غیرممکن بود که رویکرد نتیجه محور و مثبت بیمه‌دی را در پی داشت.
در نشستی بین این دو سازمان، روش‌ها و کوتاه کردن فاصله‌های پرداخت و پشتیبانی موثر بیمه‌ی دی از موسسه‌ی ایثار مورد بحث و گفت و گو واقع شد تا در نهایت یک فرآیند عملیاتی در ارتباط با چگونگی پاسخگویی به انواع نیازهای روز جامعه‌ی ایثارگری، روند اقامتی حین درمان، کار درمانی، گفتار درمانی، طب سنتی، کلینیک زخم، تعریف شود. در همین خصوص افرادی از هر دو سمت معرفی شدند تا هماهنگی‌ها در سطوح مختلف پایین‌تر با سرعت بیشتری رخ دهد.
در نهایت با توجه به ماموریت‌های معوقه‌ی بیمه‌ی دی در ایثار و نیز رسالت بزرگ ایثار، قرار بر آن شد، بیمه‌ی دی با نهایت قدرت تلاشی مداوم داشته باشد تا در راستای سیاست‌های معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای موسسه‌ی ایثار، امکان فعالیت‌های بیش از پیش را فراهم آورد که با لطف خدا جامعه‌ی سرافراز ایثارگری از یک رضایت مطلوب و سرشار برخوردار شود.
همچنین امید است هر دو سازمان به عنوان مکمل هم عمل کرده و این نوع هماهنگی‌ها ادامه‌دار و پویاتر انجام شوند. /انتهای پیام